twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Calvià

Menu:

Twitter

Flickr

www.flickr.com

Plenari Alternatiu a Calvià

psmcalvia | 07 Octubre, 2011 19:44

A Calvià s'ha constituït un Plenari Proporcional, format per membres de 5 les forces polítiques (TRxC, PSM-IVERDS-EXM, Lliga, IU i CxI) que, d'acord amb l'actual sistema electoral, no vam obtenir representació, però que consideram que cal donar veu al 25% dels votants que van optar per opcions diferents a les que han sortit representades al consistori.

A continuació teniu un comunicat, consensuat, amb el resultat de la primera reunió del 6 d'octubre de 2011.

La següent reunió serà el dia 3 de novembre de 2011.

COMUNICAT DE PREMSA

 ELS PARTITS TRANSPARÈNCIA PER CALVIÀ, LLIGA REGIONALISTA I LES COALICIONS PSM-EN-IV-ExM i IZQUIERDA UNIDA CONSTITUEIXEN AMB ÈXIT EL PRIMER PLE PROPORCIONAL DE LA HISTÒRIA DE LA DEMOCRÀCIA EN EL MUNICIPI 

Ahir a les 19’15h, en segona convocatòria per l’absència del partit Convergència per les Illes, els senyors Antonio Rami, en representació del partit Transparència per Calvià, el senyor Rafel Sedano, en representació de la coalició PSM-EN-IV-ExM, el senyor Cristian Otero, en representació de la coalició Izquierda Unida i el senyor Bartolomé Bonafè, en representació de la Lliga Regionalista, varen constituir el ple anomenat Proporcional amb la pretensió de donar veu a les més de 3000 persones que votaren aquestes formacions polítiques que per mor de la llei electoral no obtingueren representació institucional a l’ajuntament de Calvià.

 

La sessió, que va ser presidida pel senyor Antoni Rami pel fet de ser el representant del partit més votat i el representant de major edat, va tractar un ordre del dia que va incloure 10. El ple va començar amb la lectura, per part del president de la sessió, d’una declaració d’intencions pactada entre tots els partits, a favor de la defensa dels valors que vol representar el Ple Proporcional que també té la voluntat de ser un òrgan alternatiu al ple bipartidista de l’ajuntament de Calvià. Aquest valors estan representats per l’intent de dotar d’una major transparència, de potenciar la participació ciutadana, la pluralitat i de garantir la major representació possible als ciutadans del municipi.

 

El primer punt de l’ordre del dia, que es va aprovar per la unanimitat dels presents, va ser l’aprovació del Reglament que donarà forma i organització al Plenari Proporcional. En el segon punt de l’ordre del dia es va aprovar la persona que serà l’encarregada de fer les funcions de secretari del Ple. Aquest nomenament també es va aprovar per la unanimitat dels presents perquè era una proposta prèviament consensuada, inclòs el senyor Miguel Pacheco, absent en el ple d’ahir i representant del partit Convergència per les Illes.  En el tercer punt de l’ordre del dia es va aprovar la declaració constitutiva del Ple Proporcional amb el calendari de sessions previstes fins a finals de l’any que ve. Aquest calendari preveu que se celebrarà una sessió plenària a cada nucli de població del municipi, amb l’objectiu de facilitar la participació dels tots els veïns de Calvià.

 

Un cop aprovat aquet primer bloc d’apartats, que tenia per finalitat tramitar tota la part organitzativa del plenari, es va entrar a debatre els primers punts que tractaven estrictament temes de caràcter municipalista. Primer es va tractar un bloc de propostes que ja havien estat debatudes en el darrer ple ordinari de l’ajuntament de Calvià. El primer punt d’aquest segon apartat -el punt 4 de l’ordre del dia- va ser la modificació del PGOU prohibint l’obertura de sales de festa en zones residencials madures que va incloure, a proposta de la coalició PSM-IV-ExM, aprovar la suspensió de l’ampliació de la discoteca PACHÁ de Son Caliu. Després d’un intens debat, aquest punt va provocar dues votacions, la primera per aprovar o desestimar la modificació puntual del PGOU. La votació va ser 3 vots a favor de la reforma, els dels senyors Sedano (PSM.IV-ExM), Otero (EU) i Bonafè (Lliga Regionalista) i l’abstenció del senyor Rami (Transparència per Calvià). En aquesta votació i en totes les posterior es va comptabilitzar com a abstenció per absència la no participació del partit Convergència per les Illes. La segona votació va ser per aprovar o desestimar la suspensió de l’ampliació de la discoteca PACHA. El resultat de la votació va ser dos vots a favor de la suspensió (PSM-IV-ExM i IU) i dos vots en contra (TRxC i Lliga Regionalista)

 

El cinquè punt de l’ordre del dia, el segon del primer bloc de propostes, va ser la creació del Consell Escolar de Calvià. Aquest punt es va aprovar per quatre vots a favor, els de tots els partits presents. El cinquè punt de l’ordre del dia, i darrer d’aquest primer bloc, va ser aprovar o desestimar l’adhesió de les escoletes municipals de Calvià a la xarxa pública d’escoles del Govern Balear. Aquesta proposta, presentada també per la coalició PSM-IV-ExM, va haver de menester, també, dues votacions perquè va incloure una reprovació, presentada pel senyor Rafel Sedano, a l’ajuntament de Calvià pel fet d’haver perdut una subvenció de 330.000 euros a causa d’haver renunciat, l’anterior equip de govern del senyor Carlos Delgado, a integrar-se en l’esmentada xarxa pública d’escoletes. Posat el primer apartat a votació, va ser aprovat per la unanimitat dels representants presents. El segon apartat, el de la reprovació, va tenir els vots a favor de les coalicions PSM-IV-ExM i IU i els vots en contra dels partits Transparència per Calvià i Lliga Regionalista.

 

El segon apartat de punts tractats va ser el que va incloure propostes presentades pels representants del Ple Proporcional. La primera, equivalent al sisè punt de l’ordre del dia, va ser el Projecte d’Escollera al costat de les Reserves Marines de les Illes Malgrats i El Toro, més conegut com el projecte d’enfonsament de la fragata Balears de l’armada espanyola. Aquest punt va tenir dos vots a favor de la suspensió del projecte, els de les coalicions PSM-IV-ExM i el de IU i dos contraris a la suspensió, els de Transparència per Calvià i el de la Lliga Regionalista.

 

Posteriorment es va passar a votar el punt vuitè, avançant aquest punt al setè a proposta, acceptada per la resta de representants, del senyor Antoni Rami argumentant que el darrer punt de l’ordre del dia duria més controvèrsia i debat. Aquesta proposta, presentada per la coalició PSM-IV-ExM, va ser la de manifestar el suport del ple a l’escola de música de Calvià. Aquesta proposta també va menester dues votacions perquè va incloure una reclamació a l’ajuntament de Calvià a favor de la restitució dels ajuts que fins ara havia cobrat l’escola. La votació a favor de manifestar el suport a l’escola de música de Calvià, va ser aprovada per la unanimitat dels representants presents. La segona votació va tenir el suport de les coalicions PSM-IV-ExM i IU i l’abstenció de Transparència per Calvià i de Lliga Regionalista.

 

El vuitè punt que es va tractar, el setè de l’ordre del dia, va ser el de la modificació dels diferents sentits de circulació dels carrers de la vila de Calvià. A proposta del senyor Antoni Rami, del partit Transparència per Calvià, es va aprovar una transacció entre diferents propostes que va quedar de la següent manera:

1.- Convocar un referèndum, després d’una consulta entre el veïnat de la vila amb l’objectiu de consensuar propostes.

2.- Integrar l’Ajuntament de Calvià en el Consorci de Transport Públic de Calvià i fomentar el transport públic.

3.- Passat un més de la reforma imposada i si les queixes persisteixen, retrotreure el traçat de la circulació talment com estava abans de la reforma.

Aquesta transacció va ser aprovada de manera unànime pels representants presents.

 

Un cop debatut el vuitè apartat es va passar al punt de precs i preguntes, apartat que va permetre la participació del veïnat present. D’aquesta participació varen sortir dues preguntes de ciutadans que el Ple Proporcional traslladarà a l’ajuntament de Calvià, tal com varen sol·licitar les persones que intervengueren.

 

Calvià, 7 d’octubre de 2011

Categoria: Calvia. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris