twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Calvià

Menu:

Twitter

Flickr

www.flickr.com

UN ALTRE MODEL DE MOBILITAT PER A CALVIÀ VILA

psmcalvia | 29 Setembre, 2011 21:31

L’agrupació PSM-IVERDS-ExM de Calvià rebutja els canvis de la circulació de vehicles a Calvià imposats per l’equip de govern municipal del Partit Popular; i proposa altres alternatives que se consultin amb els veïnats afectats i amb el conjunt dels residents.

Benvolgut veí / Benvolguda veïna,

Com sabeu, des del dia 9 de setembre s’ha modificat la mobilitat al poble i s’ha implantat en alguns carrers un únic sentit de circulació rodada (carrer Major, Capelleta, Curt, un tram del carrer de Can Ros i un altre del carrer de Can Marçal).

L’agrupació PSM-IVERDS-ExM de Calvià rebutja aquests canvis imposats per l’equip de govern municipal del Partit Popular. No estam a favor d’aquests canvis pels motius següents:

1r. Perquè ha estat una reforma imposada, sense avís previ, ni consulta amb els veïnats directament afectats ni amb el conjunt dels residents. Si aquest equip de govern no vol escoltar els veïnats i creu tenir les solucions, nosaltres, calvianers, tenim dret a saber amb antelació els canvis que vol fer, que ens expliqui per què ho fa i amb quin objectiu.

2n. Perquè és una reforma que no servirà per solucionar el problema de la saturació circulatòria que pateixen els carrers del poble.

3r. Perquè condensa encara més el trànsit de vehicles pels carrers de Montcada, Son Mir i s’Era.

4t. Perquè no serveix per fer més amable la circulació dels vianants pels carrers del poble.

5è. Perquè no soluciona, ans al contrari, agreuja encara més el problema de la circulació de vehicles de gran tonatge pels carrers de Montcada i Son Mir.

El PSM-IVERDS-ExM de Calvià defensa com a alternatives les propostes següents:

1r. En comptes de fer carrers d’un sol sentit, que impliquen que es variïn hàbits molt consolidats (anar pel camí més curt), que els vehicles tendeixin a anar més aviat i que es generi un trànsit extra que fa voltera, nosaltres proposam que es limiti l’aparcament en el tram de carrer Major, que era de doble sentit abans de la reforma actual. Si fa falta aparcament, serà necessari parlar amb propietaris de solars per arribar a acords per llogar-los o bé comprar-los per fer-hi aparcaments.

2n. Redistribuir la circulació de vehicles no soluciona el problema de la saturació, l’únic que fa és traslladar els problemes d’una banda a l’altra del poble. Consideram que l’única solució estratègica és reduir el trànsit rodat al poble. En aquest sentit, cal una campanya informativa per proporcionar desplaçaments a peu o amb bicicleta. Es podria col·locar un aparcament de bicicletes a la plaça de la Vila i un altre al carrer Major, a prop de Sa Societat. Es pot estudiar també la possibilitat de fer algun carrer, o tram de carrer, per a vianants i ciclistes.

3r. Els carrers de Montcada i Son Mir pateixen les molèsties i els problemes de trànsit que origina el pas de camions pesants per al transport relacionat amb la construcció a Son Font. Proposam modificar la normativa urbanística amb l’objectiu d’aturar la construcció de nous habitatges a Son Font, urbanització que no està dotada dels serveis necessaris, i el desenvolupament de la qual ha provocat i provoca queixes dels veïnats.

4t. El PSM-EN considera necessari recuperar els carrers del poble com a espai per a la convivència ciutadana. L’augment de la seguretat viària, la pacificació del trànsit, la millora de l’oferta d’aparcaments o la promoció de mitjans de transport alternatius, s’han de complementar amb un transport públic àgil i eficaç. Per aconseguir aquest millor transport públic, és imprescindible entrar en el Consorci de Transport Públic de Mallorca, dependent de la Conselleria de Transport. Fins ara els equips de govern anteriors no hi han volgut entrar per no haver d’invertir-hi doblers del pressupost municipal, cosa que demostra que el transport públic fins ara no ha estat prioritari. Igualment, pensam que seria important que els autobusos públics tornassin a fer el recorregut per dins el poble, per facilitar l’accés a tothom.

5è. Tal com sempre hem reclamat, pensam que ha de ser escoltada l’opinió dels calvianers per a qualsevol iniciativa que es vulgui aplicar i que afecti directament els residents. Així, el primer que s’ha de fer és consensuar amb els veïnats de la Vila les modificacions de mobilitat que es vulguin implantar.

PSM-IVERDS-ExM

Calvià, setembre de 2011

Categoria: Calvia. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris