twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Calvià

Menu:

Twitter

Flickr

www.flickr.com

PSM-IV-ExM rebutja l'esfondrament de la Fragata Baleares davant la costa de Calvià

psmcalvia | 17 Setembre, 2011 20:24

El diputat de PSM-IniciativaVerds-Entesa Antoni Alorda i els portaveus de la coalició nacionalista i ecosocialista a Calvià, Rafel Sedano i Jaume Vicens, han manifestat la seva oposició al projecte d'esfondrar la Fragata Baleares davant la costa de Calvià, a la zona de les Illes Malgrat, per considerar-la un atemptat al medi ambient.
 
Alorda ha avançat que el grup parlamentari votarà en contra de la proposició no de llei que ha presentat el PP en aquest sentit a la cambra balear.

No Fragata Baleares

Resum del projecte: Enfonsament de la “fragata Baleares”

L’Ajuntament de Calvià, molt probablement amb el suport polític del Govern de

les Illes Balears, vol enfonsar la fragata militar “Baleares”, actualment retirada

de servei (març de 2005) davant la costa de Calvià, entre les reserves marines

de les Illes Malgrats i del Toro. La finalitat és fer un “parc de busseig” i, segons

els seus promotors, també revitalitzar el fons marí. La ex-consellera de Pesca (Sra.

M. Moner) ja va expressar el seu suport públic al projecte i, al seu parer,

contribuirà a la millora de la reserva marina, reforçar la presència d’espècies

biològiques i evitar la pesca d’arrossegament a la zona.

La fragata militar “Baleares” de la classe F-70 es troba en el port del

Ferrol (Galícia), té unes dimensions de 133 m d’eslora, 14 de mànega i un calat

de 7,5 m, un total de 4.177 tones de pes. L’Ajuntament de Calvià va arribar a

un acord amb el Ministeri de Defensa per la cessió de la fragata. L’enfonsament

es vol dur a terme a pocs metres del límit de la reserva marina de les Illes

Malgrats i entre aquesta i la reserva marina de l’Illa del Toro. La fragata es

depositarà sobre fons arenós a 30-40 metres de profunditat, es produirà

l’enfonsament mitjançant explosions controlades i el cost de tota l’operació

s’estima en aproximadament 1,7 milions d’euros (més de 280 milions de

pessetes). El cost més gran es correspon a l’operació de preparació del vaixell

per a la descontaminació, que es farà al port de Cartagena.

El PSM-Entesa Nacionalista s’oposa totalment a aquest projecte.

Considera que l’enfonsament de la fragata és un greu atemptat

ecològic, innecessari i injustificable.

10 arguments del PSM per oposar-se a aquest projecte

1. L’enfonsament deliberat d’una embarcació de tipus militar (una fragata, no

es tracta d’un vaixell de pesca corrent) que presenta una estructura d’acer de

més de 4000 tones i unes dimensions tan considerables (133 m de llarg, 14

d’amplada i 7,5 m de calat)
és per si mateix un greu impacte ecològic ja sigui per la seva pròpia naturalesa (és una artificialització,

desnaturalització i alteració gratuïta del fons marí), per les tècniques

que s’hauran d’utilitzar per fer l’enfonsament (les explosions tot i que siguin

controlades i amb explosius especials, segueixen essent explosions) i per la

permanència d’una estructura tan artificial i desproporcionada en un

fons marí ben conservat. A fi de fer una comparació el volum desplaçat

d’aquest vaixell es correspon al conjunt de 4000 cotxes.

2. Els suposats beneficis ecològics (augment de la biodiversitat o

reproducció d’espècies marines) d’un vaixell militar enfonsat d’aquestes

dimensions no són del tot certs i menys encara justificables. La gran

diversitat d’habitats marins i el tipus d’ecosistemes mediterranis no aconsellen

que es llacin al mar estructures artificials amb finalitat reproductiva (això

sempre ha estat polèmic), però si aquesta necessitat es demostràs, sabem que

existeixen esculls artificials (reproductius), més controlables i amb més

possibilitat de regulació, que no l’impacte d’un vaixell militar de 133 m. La

Conselleria de Medi Ambient s’hauria d’oposar clarament a un projecte d’aquest

tipus.

3. L’argument de la consellera de Pesca d’evitar la pesca

d’arrossegament i protegir els fons submarins, és demagògic i

inacceptable en el seu càrrec polític. Aquest tipus de pesca està prohibit a

menys de 50 metres de profunditat i per evitar els efectes certament nocius

d’aquesta pesca el que s’ha de fer és invertir en vigilància. Actualment hi ha

sistemes tecnològics molt eficients i assequibles per controlar el

moviment d’aquests vaixells de pesca. Tot i això, l’elevat cost econòmic

del projecte d’enfonsament es podria dedicar a augmentar la vigilància i la

millora de les reserves marines de la zona. Just es necessita voluntat política

per fer-ho. En tot cas, si fos necessari (cosa que dubtam), recordam a la

consellera, M. Moner, que si aquesta és la seva preocupació existeixen

esculls artificials “dissuasius” molt més econòmics, eficients,

regulables i no tan impactants.

4. Llançar objectes artificials al mar, deliberadament i sense motius molt clars i

justificables ambientalment, no és mai aconsellable. És una qüestió de sentit

comú. La destinació de més de 4000 tones de ferralla no és lògicament

el fons submarí, sinó que s’han de destinar a reciclar a plantes

especialitzades. El Ministeri de Defensa i l’administració en general hauria de

ser conscient d’aquest fet i del precedent i de la imatge que es crea.

5. El cost econòmic d’aquest projecte és molt elevat, aproximadament

1,7 milions d’euros (més de 280 milions de pessetes) i caldria dedicar-lo a

millores ambientals. És increïble que el Govern de les Illes Balears i

l’Ajuntament de Calvià consentin aquesta despesa i no intentin reconduir-la a la

millora ambiental del litoral, de les reserves marines o d’espais degradats. El

Govern de les Illes Balears el que ha de fer és ampliar les reserves

marines del Toro i les Illes Malgrat (agrupar-les, ja que tenen una

extensió massa petita) i destinar recursos a la seva millora,

senyalització i vigilància.

6. El Municipi de Calvià és un municipi amb un litoral extremadament

urbanitzat, molt alterat i artificialitzat. Calvià no es mereix un altre cop ser

l’exemple de polítiques territorials agressives, equivocades i

interessades. És lamentable que el batle de Calvià, vulgui que el

seu municipi sigui conegut per protagonitzar un important precedent d’impacte

ecològic i territorial com és aquest.

7. El nostre litoral té atractius suficients per atreure el turisme de

busseig. El nostre patrimoni natural, la bellesa de les nostres costes, la

diversitat d’enclavaments naturals i la nostra diversitat biològica marina són un

reclam turístic excepcional si així es vol reconèixer, valorar i promoure. No fa

falta crear ambients falsos, postissos, mancats de naturalitat per

atreure el turisme de busseig quan tenim un patrimoni natural tan

valuós. Cabrera, sa Dragonera, els illots mallorquins i d’altres interessants llocs

en són una prova. L’administració té el deure de conservar i protegir aquests

ecosistemes i promoure l’educació ambiental en aquest sentit.

8. Mallorca no necessita el tipus de turisme que pot atreure un

projecte tan artificiós i poc respectuós com és aquest, de la mateixa

manera que tampoc voldríem el turisme que vendria a contemplar vagons de

tren desballestats dipositats a parcs naturals o tancs de guerra rovellats sobre

les planes de la serra de Tramuntana. No ho necessitam, ni ho volem.

9. El projecte d’enfonsament d’un vaixell militar tan gran com aquest pot

representar un precedent perillós per a d’altres indrets de les Illes

Balears, de l’Estat espanyol i d’Europa. També pot representar l’inici

generalitzat d’una pràctica ambientalment negativa per als ecosistemes marins.

De fet, les més importants organitzacions ecologistes com ara el GOB,

Greenpeace i Ecologistas en Acción s’han oposat i han criticat

obertament aquest projecte.

10. Mallorca i les Illes Balears són lamentablement un exemple

d’aplicació de polítiques territorials agressives i desenvolupistes, en

què els interessos privats i especulatius han passat per sobre l’interès general i

la sostenibilitat global. Ara mateix el binomi PP-UM va promoure la

degradació ambiental i territorial: construcció massiva d’autopistes, camps de

golf, més urbanitzacions litorals, construcció descontrolada en sòl rústic,

macrocentres d’oci i comercials en sòl rústic, etc. Calvià segueix essent un

lamentable exemple de la política especulativa més reprovable. No podem

consentir que allò que s’ha fet tan malament a terra es comenci a fer

ara al fons del mar.

Precisament quan s’ha alterat i humanitzat tant el litoral és obligat i més

necessari que mai tenir iniciatives polítiques ambicioses per corregir el camí fet.

És ara quan és necessari i urgent invertir en política ambiental, renaturalitzar i

recuperar espais degradats, repensar les zones turístiques degradades i

col·lapsades, esponjar i millorar espais turístics. Això sí que milloraria la imatge

turística de Mallorca, això sí que crearia futur.

Categoria: Calvia. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris